fbpx

หลักสูตร

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน คือ หลักสูตรปูพื้นฐานให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิด 2 มือได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (4.5-13 ปี)

คือโปรแกรมสอนพื้นฐานจินตคณิตโดยการใช้ลูกคิดแบบสองมือ
ช่วยให้เด็กคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
โปรแกรมนี้ถูกแบ่งออกเป็นอีกสองระดับ

 • CMA Foundation level: ระดับพื้นฐาน ฝึกการใช้ลูกคิดในการบวก
  และการลบเลข
 • CMA Advanced level: ระดับสูง ฝึกการคำนวนแบบจินตคณิต
  คือการที่เด็กสามารถจำลองภาพลูกคิดในใจ เพื่อการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้น
  เข้าใจเรื่อง การคูณ, การหาร และทศนิยม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้
 • สามารถใช้ลูกคิดได้
 • เข้าใจสูตรทั้ง 34 สูตรในการคิดเลขแบบลูกคิด
 • ในขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การบวกและลบโดยใช้ลูกคิดได้
 • ในขั้นสูง เรียนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต กับการคำนวณทุกรูปแบบ
  (การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร และทศนิยม)