คลังความรู้

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละช่วงวัย

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังไม่ทราบหรือยังคงเป็นกังวลสำหรับพัฒนาการของน้องๆในแต่ละช่วงวัยว่าควรจะเป็นแบบไหนควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรดี ซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆนั้นจะแตกต่างกันไปการส่งเสริมสนับสนุนก็ย่อมแตกต่างกันไปเช่นกัน ที่สำคัญพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่น ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการวัด ทักษะการนับ ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดลำดับ อย่างที่เราได้ให้ความรู้ในบทความก่อนหน้านี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน  แต่วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของวัยเด็กกันก่อนว่ามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน มีการฝึกอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานต่อไป พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี        ช่วงวัย 1-2 คือวัยของการเริ่มต้นให้เด็กหยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรออกเสียงให้ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นเคยในการได้ยินให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี        ช่วงวัย 3-4 ปีเริ่มเข้าสู่การขีดเขียนในรูปแบบต่างๆและจะเริ่มเห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ

5 เทคนิคสอนเลขเด็กเล็ก

เทคนิคการสอนง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถสอนได้เองที่บ้าน เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล step 1 สำหรับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์ เกมง่ายๆ เช่น เกมจับคู่เหมือน การต่อบล็อกทรงเรขาคณิตเป็นรูปต่างๆ ให้ได้ความสมดุล การโยงเส้นจับคู่จุดเด่นระหว่างแม่สัตว์กับลูกสัตว์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของจำนวน หรือความสมเหตุสมผลอย่างแท้จริงก่อน เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 2 การตั้งโจทย์ เช่น 3 + 5 บนกระดาษสมุด อาจยากไปสำหรับเจ้าหนู แต่ถ้าสร้างให้เห็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กมองภาพจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เช่น แอปเปิ้ล 5 ผล บวกกับส้ม 4 ผล จะทำให้เด็กเข้าใจการบวกหรือการรวมกันมากขึ้น เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 3 การแทนค่าเป็นกลุ่มทำให้เด็กเข้าใจและนับเลขได้ง่ายขึ้น เช่น 10 20 30 40….หรือ 5 10 15 20 เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 4 บูรณาการเลขกับการเรียนรู้ในหมวดต่างๆ เช่น วิชาศิลปะ หากลูกต้องการให้สีเข้มขึ้น จะต้องเพิ่มสีไหนบ้าง สัดส่วนแต่ละครั้งต้องเพิ่มกี่หยด โทนสีก็จะเปลี่ยนไป เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 5 ให้ลูกมีความเข้าใจอย่างแนบเนียนว่า

ทักษะคณิตศาตร์สำหรับเด็ก

ทักษะคณิตศาตร์สำหรับเด็ก ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานการคำนวนควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ยังวัยเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเสริมสร้างการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆกัน จริงแล้วๆการเสริมสร้างทักษะทางด้านนี้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านไปพร้อมกับการเรียนเสริมทางจินคณิตได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด เรื่องขนาดและรูปทรงจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ง่าย เป็นเพราะว่าคุ้นเคยจากการเล่น การจับต้องสิ่งของ ของเล่น หรือวัตถุรูปทรงต่าง ๆ อยู่เสมอในแต่ละวัน ทักษะการจำแนกประเภทคือ ความสามารถในการแบ่งประเภทของสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกอยู่ 3 อย่าง คือ ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ร่วมจะขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะเลือกใช้เกณฑ์ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆมักจะเลือกใช้เกณฑ์ความเหมือน และความแตกต่าง ในการจำแนกประเภทสิ่งของและเมื่อมีความเข้าใจในความเหมือน และความแตกต่างแล้วก็จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ร่วมได้ ทักษะการเปรียบเทียบคือ การที่เด็กต้องอาศัยความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป บนพื้นฐานของคุณสมบัติที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น เด็กสามารถบอกได้ว่าเชือกเส้นที่ 1 ยาวกว่าเชือกเส้นที่ 2 นี่คือการแสดงความสัมพันธ์ของเชือกทั้ง 2 เส้น สั้น – ยาว ความสำคัญในการเปรียบเทียบ คือการเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ และรู้จักคำศัพท์คณิตศาสตร์   ทักษะการวัด จะพัฒนามาจากประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับมาแล้วเช่น เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของเชือกได้ว่า เชือกจะมีความยาวเท่าเดิมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งก็ตาม ทักษะการนับคือ

สมาธิกับการเรียนจินตคณิต

อย่างที่ทราบกันว่าการเรียนจินตคณิตนั้นช่วยในเรื่องของการมีสมาธิได้เป็นอย่างดี

เรียนจินตคณิตนั้นดีต่อสมองอย่างไร?

ถึงแม้ว่าการเรียนจินตคณิตนั้นจุดประสงค์หลักไม่ใช่แค่ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้องเพียงอย่างเดียว

10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเรียน เด็ก ๆ ต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงในระดับหนึ่ง

ทำความรู้จัก ลูกคิด หรือ Abacus

ลูกคิด หรือ Abacus เป็นเครื่องมือสำหรับใช้คำนวณที่ถือว่าเป็นเครื่องคิดเลข ยุคแรกๆ ของโลกเลยก็ว่าได้

จินตคณิตพัฒนาสมองอย่างไร?

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสมองทั้ง 2 ซีกของเรากันก่อนสมองของคนเรานั้นแบ่งเป็น 2 ซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาโดยแบ่งหน้าที่ดังนี้

HISTORY OF ABACUS

The word ‘abacus’ is believed to have originated from the Greek words ‘abax’ and ‘abakon’, which means ‘calculating table or tablet’. 

HOW THE BRAIN WORKS

In acknowledging the many benefits of abacus training, it is important to first understand how the brain functions.

IMPORTANCE OF MENTAL MATH

Mental math is very important in helping young children build up a solid academic foundation.

LEARNING MENTAL ARITHMETIC HELPS IN SCHOOL MATH

For a child to do well in school math, it is important to develop the ability to calculate.  

BENEFITS OF ABACUS MENTAL ARITHMETIC

Besides the benefits of total brain development, learning abacus mental arithmetic can:

DIFFERENCE BETWEEN 1-HAND AND 2-HAND ABACUS METHOD

Traditional abacus method uses only 1-hand (right hand only) to stir the abacus.

4 TIPS TO MAKE MY CHILD LIKE MATH

4 Tips to make my child like math.

How important is mental math during early childhood?

Young children are more biologically primed for learning than adults, as noted by Rima Shore in her study of early childhood brain development.

“Greetings”

CMA คือสถาบันสอนลูกคิดและจินตคณิตอันดับ 1ในประเทศสิงค์โปร์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนลูกคิดแบบสองมือที่เป็นเอกลักษณ์

ที่ CMA เราสอนอะไรบ้าง

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าเมื่อตัดสินใจนำบุตรหลานของท่านสมัครเรียนแล้วเราจะสอนอะไรให้กับบุตรหลานท่านบ้าง