Tag: #cma

ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา (ด้วยจินตคณิต)

ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา (ด้วยจินตคณิต)

ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา (ด้วยจินตคณิต) การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้ลงมือกระทำและเกิดการเรียนรู้ เด็กจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเข้ามารวบรวมและจัดเก็บพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก จนไปด้านวิชาการที่สามารถลงมือปฏิบัติได้เองเช่น การส่งเสริมด้านจินตคณิตที่สามารถเรียนรู้จนเป็นกิจกรรมและสามารถฝึกฝนได้เองเพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน การเรียนจินตคณิต เป็นการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีเมื่อเด็กได้รับการเรียนตามหลักสูตรแล้ว ก็สามารถใช้เป็นกิจกรรมฝึกฝนตนเองไเ้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนพัฒนาด้านอื่นๆได้อีกหลายด้าน พ่อแม่และครูเป็นสภาวะแวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญแก่เด็กฉะนั้นพ่อแม่และครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้ 1.อาหาร นอกจากจะมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้ว อาหารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ถ้าเด็กขาดอาหารสมองจะไม่พัฒนา เด็กอายุ 2 ปี สมองจะโตเป็น 75%และเป็น 80 % และ 90% เมื่ออายุ 4 ปี และเมื่ออายุ 6 ปี ตามลำดับในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าเด็กได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมหรือได้รับสารพิษ เช่น ตะกั่ว การเติบโตของสมองจะถูกกระทบกระเทือน เช่น ตัวเซลล์ไม่แบ่งตัว ไม่แตกแขนงและสร้างจุดเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ 2.การเล่น การเล่นนอกจากจะส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ดังที่กล่าวมาแล้ว การเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาอีกด้วย การเล่นการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีใครสั่งสอนได้ เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งที่ตนเล่น ได้ทดลองผิดถูกครั้งแล้วครั้งเล่า จนสรุปได้ว่าเป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญา

วินัยในเด็กสร้างได้ สร้างไปพร้อมกับจินตคณิต

วินัยในเด็กสร้างได้ สร้างไปพร้อมกับจินตคณิต

การเรียน จินตคณิต ก็เช่นเดียวกันช่วยในเรื่องของการมีสมาธิได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจะเห็นได้ชัดเจนจากเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่มักจะขาดทักษะหลายประการที่เด็กคนอื่นๆ มี เช่น การควบคุมตนเอง การคิดก่อนทำ การยับยั้ง ชั่งใจตนเอง ความรับผิดชอบ การบริหารเวลา และการมีวินัย

ภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเด็ก

ภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเด็ก

ปัญหาสุขภาพในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจไปไม่น้อยมากกว่าโรคอ้วนนั่นก็คือ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือผอมเกินไปนั่นเอง ภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเด็กสาเหตุส่วนใหญ่พบว่า มาจากการเลี้ยงดู

ภาวะน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเด็ก

ภาวะน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเด็ก

เชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านคงพบปัญหาเรื่องอาหารการกินของบุตรหลานอยู่เป็นประจำ อย่างเช่นว่าเด็กบางคนทานน้อยไปหรือทานเยอะไปและเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพในเด็กตามมา

จินตคณิต คิดเร็ว กับ 4 สารอาหารเสริมสมาธิ

จินตคณิต คิดเร็ว กับ 4 สารอาหารเสริมสมาธิ

จินตคณิต กับ 4 สารอาหารเสริมสมาธิ เราเคยพูดถึงเรื่องจินตคณิตที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสมาธิในเด็กโดยเฉพาะในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่มักจะขาดทักษะหลายประการที่เด็กคนอื่นๆ มี เช่น การควบคุมตนเอง การคิดก่อนทำ

จินตคณิต กับสมอง

จินตคณิต กับสมอง

จินตคณิต บำรุงสมอง   อย่างที่เราเคยเอ่ยถึงในบทความก่อนหน้านี้ถึงการทำงานของสมองที่ว่าสมองของคนเราประกอบด้วยสมอง 2 ส่วน นั่นก็คือสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งผลวิจัยพบว่า 95% ของเด็กจะใช้สมองซีกซ้ายและขาดการพัฒนาการใช้สมองซีกขวา

เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ จินตคณิต ด้วยแอปพลิเคชันเกม

เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ จินตคณิต ด้วยแอปพลิเคชันเกม

เดี๋ยวนี้สามารถหาความรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต แอปพลิเคชัน ฯลฯ และเราก็ไม่พลาดที่จะนำสื่ออย่างแอปพลิเคชันฝึก จินตคณิต คณิตศาสตร์

8 เกมเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ จินตคณิต ในวัยเด็ก

8 เกมเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ จินตคณิต ในวัยเด็ก

8 เกมด้านคณิตศาสาตร์ จินตคณิต ที่เรานำเสนอในวันนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองท่านใดที่ไม่ถนัดด้านคณิตศาสตร์ก็สามารถเล่นกับน้องๆได้อย่างหายห่วง ไม่ต้องกังวลว่าจะสอนผิดและไม่ยุ่งยากหาซื้ออุปกรณ์ สามารถเล่นได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันทุกเวลา