fbpx

Tag: Articles

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดกับเครื่องคิดเลขมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์กับผู้ใช้ได้อย่างไร ยิ่งเป็นเด็กหากได้ฝึกการใช้ลูกคณิตตั้งแต่เด็กๆ โดยการเรียนจินคณิตก็จะสามารถช่วยพัฒนาสมองได้อย่างดี ซึ่งการฝึกสมองด้วยจินตคณิตนั้นไม่ได้ฝึกเพียงแค่ซีกเดียวแต่การเรียนจินตคณิตด้วยลูกคิดจะช่วยฝึกทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน ซึ่งผลดีให้กับเด็กได้หลายๆได้ ด้านก็คงต้องเป็นการคิดเลขได้