Tag: ลูกคิด

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดกับเครื่องคิดเลขมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์กับผู้ใช้ได้อย่างไร ยิ่งเป็นเด็กหากได้ฝึกการใช้ลูกคณิตตั้งแต่เด็กๆ โดยการเรียนจินคณิตก็จะสามารถช่วยพัฒนาสมองได้อย่างดี ซึ่งการฝึกสมองด้วยจินตคณิตนั้นไม่ได้ฝึกเพียงแค่ซีกเดียวแต่การเรียนจินตคณิตด้วยลูกคิดจะช่วยฝึกทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน ซึ่งผลดีให้กับเด็กได้หลายๆได้ ด้านก็คงต้องเป็นการคิดเลขได้

การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด

การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด

การใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกฝน โดยจุดประสงค์ของการใช้ลูกคิดนั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่เป็นเป็นการคิดเลขให้ถูกต้อง แต่เป็นวิธีการเรียนที่ใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับให้สมองของเราใช้งานได้ทั้งสองซีก ซึ่งผลที่ได้จากการเรียนลูกคิด

ความเป็นมาของลูกคิด

ความเป็นมาของลูกคิด

ลูกคิดเป็นเครื่องมีที่ใช้กันมาตั้งโบราณซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ ลูกคิดจึงได้รับการยอมรับและมีการใช้กันแพร่หลายในสมัยนั้น โดยทุกๆร้านค้าจะมีเกือบทุกร้าน ซึ่งเป็นสิ่งคำนวณความสะอาดในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร โดยเฉพาะเรื่องของการบวก ลบ สามารถใช้คิดได้ง่าย