fbpx

Tag: ลูกคิด

ทำไมเราต้องทบทวนบทเรียน เพราะอะไร

ทำไมเราต้องทบทวนบทเรียน เพราะอะไร

การเรียนในห้องนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่ผู้สอนจะนำวิชาความรู้ถ่ายถอดให้กับเด็กๆ ซึ่งเด็กในช่วงวัยเรียนนั้นเขาจะมีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเสมอ

กิจกรรมเสริมทักษะที่ดีสำหรับเด็กๆ

กิจกรรมเสริมทักษะที่ดีสำหรับเด็กๆ

นอกจกาการเรียนจินตคณิตเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคณิต แต่การทำกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยในการเสริมทักษะอื่นๆ ก็จะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะได้อย่างรอบด้าน

จินตคณิตทำให้เด็กมีสมาธิได้อย่างไร

จินตคณิตทำให้เด็กมีสมาธิได้อย่างไร

การเรียนจินตคณิตนั้นทำให้สมองสองซีกทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นอีกด้วยผลของการทำงานของสมองนั้นมีผลดี ทำให้ผู้เรียนจินตคณิตสามารถคิดได้อย่างเป็นระบมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถที่จะมีสมาธิในการทำในสิ่งที่ตั้งใจได้อย่างดี 

เรียนจิตคณิตอย่างสม่ำเสมอมีผลดีอย่างไร

เรียนจิตคณิตอย่างสม่ำเสมอมีผลดีอย่างไร

การเรียนจินตคณิตอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีต่อการเรียนซึ่งจะทำให้เห็นผลได้ไวมากขึ้น พร้อมทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้ตามหลักสูตร

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดแตกต่างอย่างไรกับการใช้เครื่องคิดเลข

ลูกคิดกับเครื่องคิดเลขมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์กับผู้ใช้ได้อย่างไร ยิ่งเป็นเด็กหากได้ฝึกการใช้ลูกคณิตตั้งแต่เด็กๆ โดยการเรียนจินคณิตก็จะสามารถช่วยพัฒนาสมองได้อย่างดี ซึ่งการฝึกสมองด้วยจินตคณิตนั้นไม่ได้ฝึกเพียงแค่ซีกเดียวแต่การเรียนจินตคณิตด้วยลูกคิดจะช่วยฝึกทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน ซึ่งผลดีให้กับเด็กได้หลายๆได้ ด้านก็คงต้องเป็นการคิดเลขได้

การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด

การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด

การใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกฝน โดยจุดประสงค์ของการใช้ลูกคิดนั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่เป็นเป็นการคิดเลขให้ถูกต้อง แต่เป็นวิธีการเรียนที่ใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับให้สมองของเราใช้งานได้ทั้งสองซีก ซึ่งผลที่ได้จากการเรียนลูกคิด

ความเป็นมาของลูกคิด

ความเป็นมาของลูกคิด

ลูกคิดเป็นเครื่องมีที่ใช้กันมาตั้งโบราณซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ ลูกคิดจึงได้รับการยอมรับและมีการใช้กันแพร่หลายในสมัยนั้น โดยทุกๆร้านค้าจะมีเกือบทุกร้าน ซึ่งเป็นสิ่งคำนวณความสะอาดในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร โดยเฉพาะเรื่องของการบวก ลบ สามารถใช้คิดได้ง่าย