Tag: คณิตศาสตร์

สอน คณิตศาสตร์ ในเด็ก

สอน คณิตศาสตร์ ในเด็ก

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องตัวเลขที่หลายคนลายตา หัวใจของคณิตศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิด มีเหตุมีผล รู้ประมาณ รู้ขอบเขต รู้ว่าอะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ คณิตศาสตร์สอนให้คนมองอะไรกว้างขึ้น

ทักษะ คณิตศาตร์ สำหรับเด็ก

ทักษะ คณิตศาตร์ สำหรับเด็ก

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานการคำนวนควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ยังวัยเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน

สมาธิกับการเรียน จินตคณิต

สมาธิกับการเรียน จินตคณิต

การเรียน จินตคณิต ช่วยในเรื่องของการมีสมาธิได้เป็นอย่างดี พัฒนาความสามารถในการคิดคณิตคิดเร็ว, การคำนวน, เสริมสร้างความจำ, สร้างความมั่นใจ

10 วิธีช่วยให้ลูกเก่ง คณิตศาสตร์

10 วิธีช่วยให้ลูกเก่ง คณิตศาสตร์

10 วิธีช่วยให้ลูกเก่ง คณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้เด็กได้คิดเร็ว คิดถูกต้อง มีสมาธิ และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ในการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต