Category: Articles

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละช่วงวัย

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละช่วงวัย

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังไม่ทราบหรือยังคงเป็นกังวลสำหรับพัฒนาการของน้องๆในแต่ละช่วงวัยว่าควรจะเป็นแบบไหนควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรดี ซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆนั้นจะแตกต่างกันไปการส่งเสริมสนับสนุนก็ย่อมแตกต่างกันไปเช่นกัน ที่สำคัญพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่น ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการวัด ทักษะการนับ ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดลำดับ อย่างที่เราได้ให้ความรู้ในบทความก่อนหน้านี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน  แต่วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของวัยเด็กกันก่อนว่ามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน มีการฝึกอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานต่อไป พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี        ช่วงวัย 1-2 คือวัยของการเริ่มต้นให้เด็กหยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรออกเสียงให้ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นเคยในการได้ยินให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี        ช่วงวัย 3-4 ปีเริ่มเข้าสู่การขีดเขียนในรูปแบบต่างๆและจะเริ่มเห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ

5 เทคนิคสอนเลขเด็กเล็ก

5 เทคนิคสอนเลขเด็กเล็ก

เทคนิคการสอนง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถสอนได้เองที่บ้าน เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล step 1 สำหรับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์ เกมง่ายๆ เช่น เกมจับคู่เหมือน การต่อบล็อกทรงเรขาคณิตเป็นรูปต่างๆ ให้ได้ความสมดุล การโยงเส้นจับคู่จุดเด่นระหว่างแม่สัตว์กับลูกสัตว์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของจำนวน หรือความสมเหตุสมผลอย่างแท้จริงก่อน เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 2 การตั้งโจทย์ เช่น 3 + 5 บนกระดาษสมุด อาจยากไปสำหรับเจ้าหนู แต่ถ้าสร้างให้เห็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กมองภาพจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เช่น แอปเปิ้ล 5 ผล บวกกับส้ม 4 ผล จะทำให้เด็กเข้าใจการบวกหรือการรวมกันมากขึ้น เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 3 การแทนค่าเป็นกลุ่มทำให้เด็กเข้าใจและนับเลขได้ง่ายขึ้น เช่น 10 20 30 40….หรือ 5 10 15 20 เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 4 บูรณาการเลขกับการเรียนรู้ในหมวดต่างๆ เช่น วิชาศิลปะ หากลูกต้องการให้สีเข้มขึ้น จะต้องเพิ่มสีไหนบ้าง สัดส่วนแต่ละครั้งต้องเพิ่มกี่หยด โทนสีก็จะเปลี่ยนไป เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 5 ให้ลูกมีความเข้าใจอย่างแนบเนียนว่า

ทักษะคณิตศาตร์สำหรับเด็ก

ทักษะคณิตศาตร์สำหรับเด็ก

ทักษะคณิตศาตร์สำหรับเด็ก ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานการคำนวนควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ยังวัยเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเสริมสร้างการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆกัน จริงแล้วๆการเสริมสร้างทักษะทางด้านนี้พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านไปพร้อมกับการเรียนเสริมทางจินคณิตได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด เรื่องขนาดและรูปทรงจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ง่าย เป็นเพราะว่าคุ้นเคยจากการเล่น การจับต้องสิ่งของ ของเล่น หรือวัตถุรูปทรงต่าง ๆ อยู่เสมอในแต่ละวัน ทักษะการจำแนกประเภทคือ ความสามารถในการแบ่งประเภทของสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกอยู่ 3 อย่าง คือ ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ร่วมจะขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะเลือกใช้เกณฑ์ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆมักจะเลือกใช้เกณฑ์ความเหมือน และความแตกต่าง ในการจำแนกประเภทสิ่งของและเมื่อมีความเข้าใจในความเหมือน และความแตกต่างแล้วก็จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ร่วมได้ ทักษะการเปรียบเทียบคือ การที่เด็กต้องอาศัยความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ์ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป บนพื้นฐานของคุณสมบัติที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น เด็กสามารถบอกได้ว่าเชือกเส้นที่ 1 ยาวกว่าเชือกเส้นที่ 2 นี่คือการแสดงความสัมพันธ์ของเชือกทั้ง 2 เส้น สั้น – ยาว ความสำคัญในการเปรียบเทียบ คือการเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ และรู้จักคำศัพท์คณิตศาสตร์   ทักษะการวัด จะพัฒนามาจากประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับมาแล้วเช่น เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของเชือกได้ว่า เชือกจะมีความยาวเท่าเดิมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งก็ตาม ทักษะการนับคือ