fbpx

LIBRARY

เรียนจินตคณิตมีประโยชน์อย่างไร

เรียนจินตคณิตมีประโยชน์อย่างไร

จินตคณิตช่วยให้เด็กสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง แต่การเรียนโดยการใช้นิ้วมือเป็นสื่อและบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข การใช้นิ้วมือแต่ละนิ้วแทนค่าในแต่ละหลักการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำทั้งการบวก ลบ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ช่วยให้เด็กความจำได้อย่างแม่นยำ มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมองหลายๆ ผลวิจัยพบว่าศักยภาพของสมองเด็กนั้นไม่มีขีดจำกัด ซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบของจินตคณิตให้เสริมสร้างและฝึกฝนสมองให้มากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปล่อยโอกาสของวัยเด็ก โดยไม่ได้มีการส่งเสริมศักยภาพของวัยนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ปกครองพลาดโอกาสในวัยนี้ไป การทำงานของสมองของมนุษย์ประกอบด้วยดันอยู่ 2 ซีกนั้นคือ 

 

1.สมองซีกซ้าย : การคิดวิเคราะห์ข้อมูล ภาษา การคำนวณ 

2.สมองซีกขวา : การส้งเคราะห์ข้อมูล จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

 

สมองทั้งซีกซ้ายและขวานั้นจะมีการทำงานและประสิทธิภาพที่มีความแตกต่างกัน เป้าหมายของเราเพื่อกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การใช้สมองทั้งของข้างในวัยเด็กนั้นจึงเป็นศักยภาพที่แท้จริง เป็นการกระตุ้นการใช้สมองสองซีกพร้อมๆ กันนั้นได้อย่างไรการเรียนรู้สำหรับติตคณิตโดยการใช้นิ้วมือเป็นวิธีทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการใช้สมองสองซีกในเวลาเดียวกันได้ ปัจจุบันการเรียนการสอนจินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือนั้นจะใช้หลักการเดียวกับการเรียนลูกคิดญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า “ Soroban adacus “ ซึ่งนิ้วหัวแม่มือจะแทนลูกคิดแถวบน 1 เม็ด และนิ้ว ชี้ กลาง นาง ก้อย แทนลูกคิดแถวล่าง 4 เม็ด การใช้นิ้วมือนี้เป็นการปูพื้นความรู้เรื่องจำนวน การคำนวนให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณด้วยวิธีการใช้นิ้วมือทำให้เด็กสามารถคำนวณตัวเลขได้ถึง 10 หลักและสามารถจินตนาการได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องคิดเลขด้วยในการใช้ลูกคิดของเด็กนั้น 

ขณะที่เด็กใช้นิ้วมือในการคิดนั้นจะเกิดการประสานระว่างมือกับการกระตุ้นเซลสมองเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของสมองทั้งหมด นอกจากเรื่องการคำนวณแล้วการเรียนลูกคิดยังสามารถเพื่มศักยภาพด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ อีกด้วย สามารถเพื่มสมาธิและเพื่มศักภาพในการจำ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การอ่านเร็ว ประเทศญี่ปุ่น ยังยิยมและเชื่อในการใช้ลูกคิดเพื่อช่วยเด็กพัฒนาการคิดเลขเร็ว ซึ่งทีส่วนช่วยให้เด็กเข้าใจระบบตัวเลขฐาน 10 และค่าประจำหลักเข้าใจถึงหลักการยึม และการทดในการคิดคำนวณโรงเรียน ในเอเซียยหลายๆ โรงเรียนยังนิยมนำจินตคณิตเข้ามร่วมในหลักสูตรการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น หากพ่อแม่ผู้ครองท่านใด สนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการเรียนการสอนในหลักสูตรจินตคณิต สามารถพาบุตรหลานมาเรียนกับ CMA ประเทศไทยได้ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเรียนจินตคณิต จึงสามารถทำให้เด็กได้มีกระบวนการคิดที่มีหลักการ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

คณิตศาสตร์