fbpx

LIBRARY

5 เทคนิค สอนเลข เด็กเล็ก

5 เทคนิค สอนเลข เด็กเล็ก

เทคนิคการสอนง่ายๆที่ผู้ปกครองสามารถสอนได้เองที่บ้าน

เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล step 1 สำหรับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์ เกมง่ายๆ เช่น เกมจับคู่เหมือน การต่อบล็อกทรงเรขาคณิตเป็นรูปต่างๆ ให้ได้ความสมดุล การโยงเส้นจับคู่จุดเด่นระหว่างแม่สัตว์กับลูกสัตว์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของจำนวน หรือความสมเหตุสมผลอย่างแท้จริงก่อน

เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 2 การตั้งโจทย์ เช่น 3 + 5 บนกระดาษสมุด อาจยากไปสำหรับเจ้าหนู แต่ถ้าสร้างให้เห็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กมองภาพจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เช่น แอปเปิ้ล 5 ผล บวกกับส้ม 4 ผล จะทำให้เด็กเข้าใจการบวกหรือการรวมกันมากขึ้น

เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 3 การแทนค่าเป็นกลุ่มทำให้เด็กเข้าใจและนับเลขได้ง่ายขึ้น เช่น 10 20 30 40….หรือ 5 10 15 20

เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 4 บูรณาการเลขกับการเรียนรู้ในหมวดต่างๆ เช่น วิชาศิลปะ หากลูกต้องการให้สีเข้มขึ้น จะต้องเพิ่มสีไหนบ้าง สัดส่วนแต่ละครั้งต้องเพิ่มกี่หยด โทนสีก็จะเปลี่ยนไป

เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 5 ให้ลูกมีความเข้าใจอย่างแนบเนียนว่า เลขมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของลูกอย่างไรบ้าง เช่น การใช้เงินในแต่ละวัน การจัดตารางสอนมีผลต่อน้ำหนักกระเป๋า และให้ลูกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา นิตยสาร Kids&School

คณิตศาสตร์