fbpx

LIBRARY

พัฒนาการทาง คณิตศาสตร์ ในแต่ละช่วงวัย

พัฒนาการทาง คณิตศาสตร์ ในแต่ละช่วงวัย

ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังไม่ทราบหรือยังคงเป็นกังวลสำหรับพัฒนาการของน้องๆในแต่ละช่วงวัยว่าควรจะเป็นแบบไหนควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรดี ซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆนั้นจะแตกต่างกันไปการส่งเสริมสนับสนุนก็ย่อมแตกต่างกันไปเช่นกัน ที่สำคัญพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่น ทักษะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงและขนาด ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการวัด ทักษะการนับ ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดลำดับ อย่างที่เราได้ให้ความรู้ในบทความก่อนหน้านี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

 แต่วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุของวัยเด็กกันก่อนว่ามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน มีการฝึกอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานต่อไป

พัฒนาการทาง คณิตศาสตร์ ของเด็กวัย 1-2 ปี

       ช่วงวัย 1-2 คือวัยของการเริ่มต้นให้เด็กหยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรออกเสียงให้ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นเคยในการได้ยินให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

พัฒนาการทาง คณิตศาสตร์ ของเด็กวัย 3-4 ปี

       ช่วงวัย 3-4 ปีเริ่มเข้าสู่การขีดเขียนในรูปแบบต่างๆและจะเริ่มเห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ ขนาด ความยาว น้ำหนัก ความเร็ว และสามารถบอกเวลาได้

พัฒนาการทาง คณิตศาสตร์ ของเด็กวัย 5-6 ปี

       และช่วง 5-6 ปีจะเป็นช่วงที่พัฒนาการสำคัญที่สุดและอาจอยู่ในช่วงที่สามารถเริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขพื้นฐานอย่างการบวกและการลบอย่างง่าย รวมไปถึงรูปแบบจำนวนพื้นฐานอย่างเลขคู่เลขคี่จากทางโรงเรียนเป็นต้น

 

 

พัฒนาการตามช่วงอายุที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะได้รับการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่อไปหลังจากเข้าศึกษาในโรงเรียน แต่ผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้พัฒนาการของเด็กๆดีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนให้ถูกต้องตามช่วงอายุวัย

คณิตศาสตร์