fbpx

LIBRARY

จินตคณิต หลักสูตรคิดเลขเร็ว ช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก

จินตคณิต หลักสูตรคิดเลขเร็ว ช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก

ในเรื่องของพัฒนาการของเด็ก ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้ ความสามารถในการฝึกสมาธิและคิดเลข ซึ่งแน่นอนว่า การเรียนจิตคณิตจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เด็กๆทุกคนสามารถเรียนรู้จินตคณิตและฝึกฝนได้อย่างง่ายดาย และในการเรียนการสอนจินตคณิต

ยังทำให้เด็กๆเกิดความสนุกในการเรียนและยังเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง หลังจากนั้น เด็กๆจะค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้น ตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การคำนวณแบบจินตภาพต่อไป โดยสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรเบื้องต้นได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเลขแบบจินตภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ และฝึกฝนจินตคณิตในระดับสูงขึ้น อันจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองเป็นอย่างมาก ซึ่งหากพูดถึงจินตคณิต พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจ เพราะจินตคณิตเป็นเทคนิคการคิดเลขเร็วเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือ เป็นสื่อในการเรียนการสอน สำหรับผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น จะทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก และสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพจากการฝึกฝน ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน จึงทำให้เด็กๆที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดีขึ้นในทุกวิชา เพราะการเรียนจินตคณิตจะสอนให้เด็กรู้จักวิธีการจำ ถือว่าเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นที่สามารถทำให้เด็กได้รู้และเข้าใจในการเรียนมากขึ้นนั่นเอง สำหรับข้อดีในเรื่องของการเรียน ถ้าหากเด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการคิดต่างๆ แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเรียน ทำให้เด็กเป็นเด็กที่ฉลาด มีพัฒนาการทางสมองที่ดี และยังได้ฝึกการใช้สมาธิด้วย

 

สำหรับการเรียนจินตคณิต พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการเรียนในหลักสูตรจินตคณิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เนื่องจาก พัฒนาการในเด็ก 3 ขวบ อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ เริ่มมีพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กสามารถมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน ถึงแม้ว่าเด็กในวัย 3 ขวบ จะไม่ชอบอยู่นิ่ง หรือมีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ชอบสังเกต แน่นอนว่า การเรียนหลักสูตรจินตคณิต จะสามารถช่วยฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานมากขึ้น ไม่รู้สึกวอกแวก ถึงแม้ว่า การเรียนจินตคณิตในจุดประสงค์หลักไม่ได้ทำให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้อย่างเร็วและถูกต้อง แต่เป็นการเรียนโดยใช้นิ้วมือเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งมีผลทำให้เด็กได้เข้าใจในการเรียนคือการเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข การใช้นิ้วมือแต่ละนิ้วจะแทนค่าประจำหลักในแต่ละหลักการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งกระบวนการบวก ลบ และนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนสามารถมีความจำอย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย เห็นมั้ยว่า การเรียนจินตคณิต มีข้อดีและประโยชน์ต่อตัวเด็กมาก เพราะโดยปกติแล้วสมองทั้งซีกซ้ายและขวานั้นจะมีการทำงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เป้าหมายของเราเพื่อกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการใช้สมองทั้งสองซีกของเด็กนั้น จึงเป็นศักยภาพที่แท้จริง และช่วยส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นเทคนิคที่จะช่วยทำให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิด และยังสามารถทำให้เด็กมีสมาธิ เพลิดเพลินกับการเรียน ทำให้รู้สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การเรียนจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือเป็นวิธีทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการใช้สมองสองซีกในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนจินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือนั้นจะใช้หลักการเดียวกับการเรียนลูกคิดญี่ปุ่น โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือ จะแทนลูกคิดแถวบน 1 เม็ด และนิ้ว ชี้ กลาง นาง ก้อย แทนลูกคิดแถวล่าง 4 เม็ด การใช้นิ้วมือนี้ เด็กจะสามารถปูพื้นความรู้เรื่องจำนวน การคำนวณให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจินตนาการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย สำหรับในการใช้ลูกคิดของเด็กนั้น ในขณะที่เด็กใช้มือในการคิดนั้น จะเกิดการประสานระหว่างมือกับการกระตุ้นเซลล์สมอง ทำให้เกิดความสมดุลของสมองทั้งหมด นอกจากเรื่องการคำนวณแล้ว การเรียนลูกคิดยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น การจดจำ การฟังและการอ่าน ซึ่งโดยรวมแล้ว ถือว่าเป้นการสร้างพัฒนาการให้เด็กได้รู้จักกระบวนการคิดและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านอื่นๆได้อย่างดีเลยทีเดียว หากพ่อแม่ผู้ครองท่านใด สนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการเรียนการสอนในหลักสูตรจินตคณิต สามารถพาบุตรหลานมาเรียนกับ CMA ประเทศไทยได้ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเรียนจินตคณิต จึงสามารถทำให้เด็กได้มีกระบวนการคิดที่มีหลักการ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

คณิตศาสตร์