fbpx

LIBRARY

จินตคณิตพัฒนาสมองอย่างไร?

จินตคณิตพัฒนาสมองอย่างไร?

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสมองทั้ง 2 ซีกของเรากันก่อนสมองของคนเรานั้นแบ่งเป็น 2 ซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาโดยแบ่งหน้าที่ดังนี้ สมองซีกซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การคำนวน การหาเหตุผล การใช้ภาษาและการแสดงออกทางการพูด ในขณะที่สมองซีกขวามีหน้าที่ในเรื่องของจินตนาการ พัฒนาการทางศิลปะและดนตรี การแสดงออกของภาษากายและการควบคุมการใช้สันชาตญาณ ซึ่งสมองทั้ง 2 ซีกมีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้สมองในการคำนวนแบบจินตคณิตที่ใช้จินตนาการในการคิดคำนวณจำนวนเลขต่าง ๆ ด้วยการสมมุติเป็นภาพลูกคิด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการผสมผสานการใช้สมองทั้ง 2 ซีกควบคู่กันไป

ซึ่งจินตคณิตเป็นอีกวิธีที่กระตุ้นให้เซลล์สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทำงานไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนจะคิดวิเคราะห์ว่าจะใช้สูตรใดในการคำนวณ ซึ่งกระบวนการนี้เป็นหน้าที่ของสมองซีกซ้าย จากนั้นจะต้อง จินตการภาพ ซึ่งก็คือการนึกภาพลูกคิดขึ้นมา ส่วนนี้คือการทำงานของสมองซีกขวา เมื่อผู้เรียนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกับว่ามีเครื่องคิดเลขอยู่ในหัวก็ว่าได้จินตคณิตจะพัฒนาสมองช่วงอายุไหนได้ดีที่สุด?
ในเมื่อการเรียนจินตคณิตสามารถพัฒนาสมองได้ดีแต่ว่าควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม? การเรียนจินตคณิตนั้นจริงๆแล้วควรเริ่มต้ังแต่ในวัยเด็ก สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุ 3  ขวบขึ้นไปเพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองซีกขวายังสามารถพัฒนาได้ดีและเป็นช่วงอายุที่เด็ก ๆ ยังไม่ค่อยถูกฝึกให้คิดเลขด้วยวิธีการปกติที่ใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงมักจะไม่มีปัญหาเมื่อจะต้องฝึกการใช้จินตการภาพเพราะยังไม่เกิดการต่อต้าน สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือความรวดเร็วในการคำนวณ 

จะพบว่าเด็กๆที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้มีความชำนาญในการคิดคำนวณได้เร็วกว่าคนทั่วไปและรวมถึงเร็วกว่าการกดเครื่องคิดเลขด้วยซ้ำ นอกจากการเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้ว ที่ CMA เรายังมีหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ  3-13 ปี ที่แบ่งความเหมาะสมตามช่วงอายุ คือ 

  • หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3-4.5ปี (CMA Kindy Program)
  • หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ช่วงอายุ 4.5-13 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1.CMA Foundation level ระดับพื้นฐาน 2.CMA Advanced level ระดับสูง 

การปูพื้นฐานการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในอนาคตและการต่อยอดในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ  เพราะสมองของเด็กๆยังไร้การรบกวนจากสิ่งเร้าภายนอกจึงสามารถเรียนรู้ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่และซึมซับได้อย่างรวด


คณิตศาสตร์