fbpx

LIBRARY

ทำไมเราต้องทบทวนบทเรียน เพราะอะไร

ทำไมเราต้องทบทวนบทเรียน เพราะอะไร

ทำไมเราต้องทบทวนบทเรียน เพราะอะไร ?

การเรียนในห้องนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่ผู้สอนจะนำวิชาความรู้ถ่ายถอดให้กับเด็กๆ ซึ่งเด็กในช่วงวัยเรียนนั้นเขาจะมีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเสมอ หากเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาจะเรียนรู้กับสิ่งได้อย่างดีและซึมซับสิ่งนั้นได้อย่างเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตนเองได้อย่างดี หนังสือเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญกับการเรียนหากเด็กๆ ได้มีการอ่านก่อนเรียนในห้องก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น และได้ทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีการจดจำกับส่ิงที่อ่านมากขึ้น หากเด็กมีข้อสงสัยผู้สอนก็จะช่วยในการอธิบายได้เด็กได้เข้าใจทำให้เด็กนั้นจะจำจดกับสิ่งนั้นๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 
นอกจากการเรียนในห้องหรือการอ่านหนังสือก่อนเรียนแล้วนั้นยังมีอีก 1 สิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น นั้นก็คือการทบทวนบทเรียน ถือเป็นการตอกซ้ำกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นพร้อมทำให้เกิดการจดจำบทเรียนได้อย่างแม่งย้ำและมีความเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย เพราะการทบทวนบทเรียน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อการจำจดและความเข้าใจกับบทเรียน ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

วันนี้ CMA สถาบันสอนจินตคณิต อันดับ 1 ของสิงคโปร์  นำวิธีการทบทวนบทเรียนเจ๋งๆ มาฝากกันครับ 

จัดการทบทวนบทเรียน

  1.สถานที่การอ่านหนังสือให้เหมาะสม

  2.จัดทำตารางในการทบทวนบทเรียน

  3.ตั้งเป้าหมายในการทบทวนบทเรียน

ทบทวนบทเรียนอย่าสม่ำเสมอ

   1.ระหว่างการทบทวนให้ตั้งคำถามแทนการอ่านหนังเนื้อไปด้วย 

   2.จดจำเป็นภาพและทำการสรุปความเข้าของตนเอง

   3.จดบันทึกเป็นการวาดภาพระหว่างทบทวน

   4.อธิบายบทเรียนให้คนที่ต้องเรียนรู้บทเรียนเดียวกันให้เขาเข้าใจ

   5.นำหนังสือสรุปหรือข้อสอบเก่ามาลองทำเพื่อเป็นการทบทวนและฝึก

   6.แบ่งแวลาในการพักโดยการทำสมาธิและอยู่กับตัวเอง

การเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียน เพื่อให้การเรียนนั้นมีประสิทธภาพมากขึ้น การเรียนจินตคณิตก็เช่นกันหากผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนเป็นประจำจะช่วยให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ และยังได้ สมาธิ การจินตการ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนในห้องเรียนถือเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยให้เรียนวิชาอื่นๆได้อย่างดี

วิธีการฝึกสมองให้เด็กๆในวัยเรียน 

การฝึกสมองให้กับเด็กในวัยเรียนเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้เขามีความเฉลียวฉลาด สมองสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ ผ่านการฝึกฝนวิชาต่างๆ และอาหารการกินควบคู่กับการเลี้ยงดู นอกจากนี้กิจกรรมหรือสิ่งที่ลูกทำต่างๆ เป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาสมองได้เช่นเดียวกัน วันนี้ CMA สถาบันจินตคณิต ที่ 1 ของสิงคโปร์ ได้นำเอาเทคนิดการพัฒนาสมองมาฝาก คุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับ 

การเล่นของเด็กๆ เสริมทักษะ

การรวมตัวของเด็กๆ เพื่อทำกิจกรรมเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้สมองจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สัมคม ภาษา จริยธรรม การที่เด็กมารวมกลุ่มกันนั้น ช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมพร้อมกับได้เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน อดทนรอคอย อย่างเช่น เล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่น และให้เล่นเกมที่มีกฎกติกา อย่างเช่น การเล่นกีฬา วิ่งไล่จับ หรือการบทบาทสมมติ การจำลองสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการคิด ตัดสินใจ พร้อมกับทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากขึ้น

การฝึกให้เด็กทำงานบ้าน 

การทำงานบ้านเป็นส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา  มีการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น พร้อมกับทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะตนเองนั้นสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้เอื่นได้ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเด็กๆจะเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น และเด็กก็สามารถทำงานบ้านซับซ้อนได้มากขึ้น 

การพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลา 

เรื่องของการนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ทุกช่วงวัย การนอนถือนั้นถือเป็นอาหารสมอง เพราะจะช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อน และเพิ่มความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ได้แม้นยำมากขึ้น เด็กๆควรได้รับการนอนประมาณ 9-12 ชั่วโมง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ว่าเด็กๆนอนพอหรือไม่ โดยการสังเกตถึงพฤติกรรมระหว่างวัน อาทิ การปลุกตื่นง่าย ไม่ง่วงนอนระหว่างวัน เมื่อถึงเวลานอนเขาสามารถหลับได้ภายใน 15-30 นาที  

การมีความคิดสร้างสรรของงานศิลปะ

เด็กๆช่วงวัยเรียนจะมีโครงสร้างทางสมองเกี่ยวกับศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก ซึ่งส่วนนี้ที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการทำกิจกรรมทางศิลปะ จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่นการปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี การพับกระดาษ เป็นต้น

การทางอาหารที่มีประโยชน์ 

อาหารเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองเด็กๆ เด็กช่วงวัยเรียนควรได้รับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน ทำให้ร่างกายสามมารถนำพลังงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการเสริมสร้าง พัฒนาการสมอง กรดไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็น โดยเฉพาะโอเมก้า 3 6 และ 9 ซึ่งจะส่วนช่วยการพัฒนาและช่วยบำรุงสมองของเด็กเป็นอย่างมาก

การฝึกสมองด้วยจินตคณิต 

การเรียนจินตคณิตเป็นการฝึกสมองได้ทั้งสองซีกซึ่งถือเป็นการฝึกและพัฒนาไปพร้อมกัน ทำให้เกิดความสมดุลทางการความคิด มีสมาธิ มีจินตนาการ และมีทักษะการคณิตเลขได้อย่างแม่นย่ำ ซึ่งถือเป็นการฝึกที่มีความรอบด้านสำหรับเด็กช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก

CMA (HQ) Central Plaza Ladprao : 02 937 2207-8

👉 More Information : www.cma.co.th

👉 Line official : https://line.me/R/ti/p/%40hvm3829n

CMA Kaset : 086 313 1015 

👉  Facebook : https://www.facebook.com/CMAKaset/

👉  Line : https://lin.ee/AG3UHx8

CMA Chaengwattana : 090 263 5646 

👉  Facebook : https://www.facebook.com/CMAcentralchaengwattana/

👉  Line : https://line.me/ti/p/eyl3HLNmTY

CMA Ekkamai 086 824 5444 

👉  Facebook : https://www.facebook.com/CMA.Ekkamai/

👉  Line : https://line.me/ti/p/8l69_x3iyR

 

คณิตศาสตร์